ИнтересноЛайфстайл

Мит ли е, че в Япония заплатата на съпруга се превежда по сметката на съпругата му

Много източници твърдят, че в Япония заплатата на съпруга се превежда по сметката на съпругата му, но истина ли е това?

Японските съпрузи вярват, че имат право да изпуснат нервите си, ако съпругите не поддържат нещата у дома добре. От друга страна, японските жени не са склонни да работят, след като са се омъжили. Те просто смятат, че не е тяхна работа да имат работа.

Но на въпроса – „мит ли е, че в Япония заплатата на съпруга се превежда по сметката на съпругата му?“ Обикновено се дава отговор въз основа на онова, което хората са чули преди 50 години.

Нека да разгледаме реалността днес. Има изследвания от компания, проведена през 2020г. [ 1 ]

  1. 79,3% от участвалите са домакинства с двойни доходи.
  2. В 62,8% от домакинствата съпругата отговаря за управлението на разходите за семейството. Останалите, 37,2%, са от съпрузи.
  3. Домакинствата, в които съпругът е единственият издръжник, са 30%. В 68,6% съпругът и съпругата споделят разходите. (Разликата между 30% и 20,7% в №1 означава, че целият доход на съпругата не се изразходва в тези 9,3%. Не е рядко да се остави целият доход на съпругата настрана за спестявания за семейството.)
  4. 37,3% от двойките не знаят размера на дохода на партньора си. Това означава, че те не си споделят / предават / информират взаимно за целия доход.

Заключение: Има такава тенденция. Но не е значителен процент. Дори когато съпругът го направи, не означава непременно, че той предава цялата сума на жена си.